Jeugdraad Jette

NL

De Jetse Jeugdraad is een overleg-, advies- en inspraakorgaan met afgevaardigden van de Jetse jeugdverenigingen en geïnteresseerde onafhankelijke jongeren. In mensentaal betekent dit dat de jeugd op regelmatige tijdstippen samenkomt om elkaar beter te leren kennen, om samen activiteiten te organiseren en om problemen aan te kaarten.

Kortom, we steken de koppen bij elkaar en halen onze handen uit de mouwen, want samen staan we sterker dan alleen.

Nederlandstalige jeugddienst gemeente Jette
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
jeugd@jette.irisnet.be
02/423 13 71

FR

Le Conseil de Jeunes de Jette est un structure de consultation, de conseil et de participation qui est composé des représentants des organisations de jeunesse jettois et tous les autres jeunes. Concrètement ceci veut dire que les jeunes jettois de réunissent régulièrement pour apprendre à se connaître, pour organiser des activités ensemble et pour trouver des solutions.

 

Nederlandstalige jeugddienst gemeente Jette
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
jeugd@jette.irisnet.be
02/423 13 71