Gemeentelijke jeugdraden / Conseils Jeunesse Communales

 

NL

Van de 19 Brusselse gemeenten, zijn er 3 met een officiële, actieve gemeentelijke jeugdraad nl: Elsene, Anderlecht en Jette. Het Vlaams decreet voor het “gemeentelijk en provinciaal jeugdwerkbeleid” verplicht alle Vlaamse gemeenten om een jeugdraad te erkennen. De Brusselse gemeenten krijgen de mogelijkheid dit te doen. Anderlecht en Jette (en meerbepaald hun “Vlaamse schepen en dienst Vlaamse Gemeenschapsaangelegenheden”) hebben hiervoor gekozen; we spreken hier dus over Nederlandstalige jeugdraden waarin afgevaardigden van de Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven in zetelen.

De jeugdraad van Elsene is een Franstalige jeugdraad en is een initiatief van het Franstalig jeugdhuis “XL’J” en de 2 AMO’s “SOS Jeunes” en “Dynamo” en de gemeente.

In Brussel Stad komen de Nederlandstalige jeugdwerkinitatieven ook op regelmatige basis samen, zij het officieus.

FR

Trois communes des 19 ont un Conseil des Jeunes active et officiel: Ixelles, Anderlecht et Jette. Grâce au décret flamand “portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d’animation des jeunes”, chaque commune flamande a un conseil des jeunes agrée. Les communes bruxellois ont la possibilité d’en agréer un. Les communes d’Anderlecht et Jette (et notamment leur échevin flamand et son service “affaires communauté flamand”) ont fait le choix de faire ceci. Ces 2 conseils sont donc composés de représentants des initiatives jeunesse néerlandophones.

Le Conseil des Jeunes d’Ixelles est une initiative de la MJ XL’J et les 2 AMO SOS Jeunes et “Dynamo et la commune.

A Bruxelles-ville, les initiatives jeunesse se réunissent également sur base régulier, mais officieusement.