De Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

NL FR

NL

De Jeugdraad van de VGC situeert zich binnen de context van het Vlaams “Decreet Lokaal en Provinciaal Jeugd- en Jeugdwerkbeleid”. In Vlaanderen worden lokale jeugdwerkinitiatieven erkend en gesubsidieerd door de gemeente of provincie waar ze zich bevinden. Elke gemeente is verplicht om een lokale jeugdraad te erkennen. Van deze jeugdraad wordt verwacht om de 3 jaar een jeugdbeleidsplan in te dienen. In Vlaanderen treedt de Vlaamse overheid dus niet altijd rechtstreeks op. Soms doet ze dat via het gemeentelijke of provinciale bestuursniveau. In Brussel wordt dat bestuursniveau ingevuld door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

De Jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de VGC advies verleent. Het College (Bruno De Lille, Brigitte Grouwels of Jean-Luc Vanraes) kan de Jeugdraad advies vragen over een bepaald onderwerp, maar ook De Jeugdraad geeft zelf ook advies op eigen initiatief over jeugd (werk) beleidsthema’s. De adviezen worden vervolgens officieel overgemaakt naar het College.

De Jeugdraad is vooral pro-actief bezig; ze bereidt het beleid voor en denkt mee na wat een juiste piste kan zijn voor een goed Brussels jeugdbeleid. Daarnaast geeft de Jeugdraad advies over individuele dossiers. Alle kandidaten zijn opgenomen in de door hen gekozen (Open) Jeugdraad. Tot het einde van de legislatuur (=regeerperiode) blijven zij aangesteld.

 

Jeugddienst VGC
Leopold II laan 178
1080 Brussel
02/563.05.79
Marieke Dobbelaer
jeugddienst@vgc.be
Lieven Monserez
lmonserez@hotmail.com

 

 

FR

Le Conseil de la Jeunesse du VGC se situe dans le contexte du Décret “Lokaal en Provinciaal Jeugd- en Jeugdwerkbeleid”. En Flandre, les initiatives et organisations de Jeunesse locales, sont agréées et subventionnées par la commune ou la province dans la quelle elles se trouvent. Chaque commune doit légitimer, par décret, un conseil de jeunesse local. En Flandre, le gouvernement n’a donc pas toujours d’influence direct.  Parfois, il exerce son pouvoir à travers le niveau provincial ou communal. A Bruxelles, n’ayant pas une commune, ni province, c’est le Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) qui joue ce rôle.

Le Jeugdraad est un organisme indépendant qui a comme mission de fournir des conseils à la VGC. Le Collège de la VGC (Bruno De Lille, Brigitte Grouwels of Jean-Luc Vanraes) a la possibilité de demander conseil sur un sujet particulier, cependant, le Jeugdraad donne des conseils de sa propre initiative par apport les questions de la politique de jeunesse. Les avis sont ensuite officiellement transférés au Collège.

Le Jeugdraad fait un travail pro-active; il participe directement à la politique de jeunesse et il réfléchi à des bonnes pistes pour une politique de la jeunesse bruxelloise. En outre, le jeugdraad donne des conseils sur certains dossiers individuels. Tous les candidats sont choisi après délibération, c’est un Jeugdraad ouvert. Les membres gardent leur fonction jusqu’à la fin de la législature.

 

Jeugddienst VGC
Leopold II laan 178
1080 Brussel
02/563.05.79
Marieke Dobbelaer
jeugddienst@vgc.be
Lieven Monserez
lmonserez@hotmail.com