De overheden / les autorités compétentes

NL FR

 

NL

In het tweetalig Hoofdstedelijk Gewest Brussel , zijn de gemeenschappen bevoegd voor alles wat met jeugd, jeugdwerk en de jeugdsector te maken heeft.

De Franstalige Jeugdorganisaties, -huizen, -centra en -instanties binnen heel de Franse gemeenschap in België worden erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Franse Gemeenschap, directie “Culture” afdeling “Jeunesse” én de Brusselse deels ook door de Commission Communautaire Française of COCOF (vooral voor infrastructuur- en projectsubsidies), die bevoegd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Service de la Jeunesse van de Franse Gemeenschap is de instantie die het dichtst bij het werkveld staat.

Evelyne Huytebroeck is minister van Jeugd en Jeugdhulp binnen de Franse gemeenschap, dus ook de franstalige jeugdorganisaties in Brussel.

De voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de Jeugdorganisaties van de Franse Gemeenschap vind je op een leuke manier uitgelegd in dit document, dat gebaseerd is op het “Décret Organisations de Jeunesse”.

De Jeugdcentra (-huizen) worden erkend en gesubsidiëerd via dit decreet (voor NL versie scrollen naar beneden).

Een Plan Jeunesse of jeugdbeleidsplan is in wording.

In het tweetalig Hoofdstedelijk Gewest Brussel , zijn de gemeenschappen bevoegd voor alles wat met jeugd, jeugdwerk en de jeugdsector te maken heeft.

Dit betekent dat alle Nederlandstalige organisaties en instanties in het Gewest worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse GemeenschapsCommissie (VGC), de overheidsinstelling die de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bevoegdheid “Jeugd” valt onder de directie Cultuur met De jeugddienst als administratie die het dichtst bij het werkveld staat en voert het jeugdbeleid uit. De speelpleindienst is de grote broer of de kleine zus van de jeugddienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Zij staan  je met raad en daad bij èn ze organiseren de speelpleinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Alle Brusselse gemeenten hebben een jeugddienst en twee Brusselse gemeenten, Jette en Anderlecht, hebben een Nederlandstalige gemeentelijke Jeugdraad.

Bruno De Lille is in hoofde van VGC collegelid bevoegd voor jeugd in Brussel.

Brigitte Grouwels is in hoofde van VGC collegelid bevoegd voor jeugdwelzijn in Brussel.

Het jeugdbeleidsplan van de VGC vind je hier.

 

FR

Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, ce sont les communautés qui exercent les compétences jeunesse.

Les Organisations de Jeunesse sont dans toute la communauté française en Belgique sont  reconnu et subventionné par le Ministère de la Communauté Française. Spécifiquement pour Bruxelles-Capital, la Commission Communautaire française (COCOF) peut accorder certaines subsides (infrastructure, projets)  aux organisations francophones.  C’est la direction Culture avec l’administration du Service de la Jeunesse qui assume les tâches exécutives de la politique de jeunesse de la Communauté Française.

Evelyne Huytebroeck est le ministre chargé du secteur Jeunesse et donc des Organisations Jeunesse et l’Aide à la Jeunesse.

Les conditions d’agrément et d’octroi de subentions des Organisations Jeunesse est expliqué de façon agréable dans ce document.

Les Centres et Maisons de Jeunes sont agréés et subventionnés par ce décret.

Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, ce sont les communautés qui exercent les compétences jeunesse.

Pour les Organisations de Jeunesse néerlandophones, ceci implique qu’ils sont reconnues et subventionnées par la Vlaamse Gemeenschapscommissie ou VGC (Commission Communautaire Flamande). La VGC est l’autorité qui représente la communauté flamande et la vie associtive néerlandophone à Bruxelles-Capital. C’est la direction Culture avec l’administration du Service de la Jeunesse du VGC qui assume les tâches exécutives de la politique de jeunesse de la VGC. Le services des plaines de jeux organise les pleines de jeux.

Tous les 19 communes bruxelloises ont un Service Jeunesse et deux communes, Jette et Anderlecht, ont un Conseil de la Jeunesse néerlandophone. En Flandre, chaque commune est obligée de instaurer un Conseil de la Jeunesse avec l’intention d’une participation local et la rédaction d’un plan de jeunesse local. Ceci n’implique pas les communes bruxellois.

Bruno De Lille, dans sa fonction de membre du collège de la VGC, est le responsable politique pour entre autre le secteur de la Jeunesse néerlandophone à Bruxelles.

Brigitte Grouwels, dans sa fonction de membre du collège de la VGC, est le responsable politique pour entre autre le bien-être de la Jeunesse.

Le plan de la jeunesse de la VGC tu trouves ici.