Jeugdcentra – Centres de Jeunes (NL)

NL FR

NL

Brussel telt verschillende polyvalente jeugdcentra. In jeugdcentra kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar terecht
om hun vrije tijd op een leuke manier in te vullen. Jeugdcentra zijn ontmoetingsplaatsen waar allerlei activiteiten
worden georganiseerd die aansluiten bij je eigen leefwereld. Wil je spelen, op avontuur gaan, experimenteren met
ruimte, een concert bijwonen, knutselateliers volgen of je volledig laten gaan in een sportactiviteit, ga dan zeker op
bezoek in één van de jeugdcentra.

JeS (Jeugd en Stad)

JES is een stadslabo dat zich richt tot alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen die
wonen in Brussel (en Antwerpen en Gent), tot stedelijke organisaties en het beleid dat met en
voor hen werkt en tot iedereen die iets wil doen met, voor of in de stad.

JES werkt met wat leeft in de stad en begeeft zich op zeer verschillende terreinen met
twee constanten: jeugd en stad. De behoeften en mogelijkheden van kinderen en
jongeren worden gekoppeld aan de mogelijkheden van de stad. Het werkterrein is het
kruispunt van vrijetijdsbesteding, werkgelegenheid en jeugdwelzijn.

 

Werkhuizenstraat 3-5
1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)
02 411 68 83
brussel@jes.be
www.jes.be

 

Jeugdcentrum Aximax

Dit jeugdcentrum van de VGC organiseert sport- en bewegingsactiviteiten, vakantieactiviteiten en ateliers voor
kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar. Jeugdcentrum Aximax is open van maandag tot donderdag van 13u30 tot
17u en organiseert ook in het weekend leuke activiteiten voor Brusselse ketjes.

 

Jeugdcentrum Aximax
J.W. Wilsonstraat 19
1000 Brussel
T: 02 280 45 56
E: aximax@vgc.be
W: http://aximax.vgc.be

 

Roodebeekcentrum – Villa Montald

Het Roodebeekcentrum is een jeugdcentrum voor de Brusselse jongeren en kinderen. Dit centrum heeft
een kinderwerking, een tienerwerking en een jongerenwerking De Schakel (jeugdhuis). Kinderen tussen 6 en
12 jaar kunnen allerlei leuke activiteiten beleven na school, tieners en jongeren (12-30 jaar) kunnen bij het Roodebeekcentrum in het weekend terecht maar ook op sommige andere dagen. In de schoolvakanties organiseert het Roodebeekcentrum ook tal van activiteiten voor tieners.

 

Roodebeeksesteenweg 270
1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)
02 770 64 48
roodebeek@vgc.be
roodebeekcentrum.vgc.be

 

Trefcentrum Y’ – Kultuurkaffee – galery’ – dienst Cultuur

Op zoek naar een brokje cultuur? Dat treft! Jeugdcentrum Trefcentrum Y’ kan je dan wel vinden op de campus van
de Vrije Universiteit Brussel (VUB) te Etterbeek, Y’ wil ook een trefcentrum zijn voor jongeren die in Brussel wonen.
Het centrum kent drie deelwerkingen: de dienst Cultuur, het KultuurKaffee en de Galery’. De Dienst Cultuur
verzorgt de administratie van het Trefcentrum en is een infopunt voor allerhande culturele documentatie. Van
hieruit worden ook creatieve ateliers georganiseerd zoals modeltekenen, fotografie, dans,….
Het KultuurKaffee (KK) is de centrale plaats van bijeenkomst. Geregeld worden hier ook culturele evenementen
georganiseerd, zoals optredens, fuiven,…. In de Galery’ worden jaarlijks zes tentoonstellingen georganiseerd van
bekende en minder bekende kunstenaars. Voor ieder wat wils dus! Kultuurkaffee: 11u tot 1u. Openingsuren Galery:
11u tot 17u. Tijdens het weekend zijn de openingsuren afhankelijk van de georganiseerde activiteiten.

 

Pleinlaan 2
1050 Brussel (Elsene)
02 629 23 25
cultuur@vub.ac.be
www.vub.ac.be/cultuur

 

FR

 

Bruxelles compte plusieurs grands Centres de Jeunes polyvalents néerlandophones. Les Centres de Jeunes offrent plusieurs types d’initiatives temps libre pour les enfant et les jeunes jusqu’à 18 ans.  Un CJ est un lieu de rencontre qui organise des activités qui sont liées au monde d’intérêt des jeunes. Si tu veux jouer, partir en aventure, expérimenter avec l’espace, écouter un concert, participer à un atelier créatif ou te défouler pendant une activité sportive, alors il faut visiter sûrement un des Centres de Jeunes.

 


JeS (Jeugd en Stad)

JES est un “laboratoire urbain”, qui cible tous les enfant, jeunes et les jeunes adultes habitants à Bruxelles (et Anvers et Gand). Cette organisation cible également les associations urbaines, le niveau politique et tout le monde qui s’investit pour les jeunes et la ville.

JES sonde et travaille avec “ce qui se passe” en ville. Son champ d’action est très large avec deux constantes: la jeunesse et la ville. Les demandes et les possibilités des jeunes sont liées avec les demandes et les possibilités du contexte urbain. Le champ d’action se trouve sur le carrefour des loisirs, l’emploi et le bien être de la jeunesse.

 

Werkhuizenstraat 3-5
1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)
02 411 68 83
brussel@jes.be
www.jes.be

 

Jeugdcentrum Aximax

Aximax est un centre de jeunes qui organise des activités de sport et de motricité, de activités pendant les vacances et des ateliers pour enfants et jeunes entre 3 et 18 ans. Le Centre de Jeunes Aximax est ouvert de lundi à jeudi entre 13h30 et 17h. Pendant les weekends on organise également des activités pour les petits ket bruxellois.

 

Jeugdcentrum Aximax
J.W. Wilsonstraat 19
1000 Brussel T: 02 280 45 56
E: aximax@vgc.be
W: http://aximax.vgc.be

 

Roodebeekcentrum – Villa Montald

Le centre Roodebeek est un Centre de Jeunes pour les enfants et jeunes bruxellois.Ce centre est consiste en un fonctionnement enfant, un fonctionnement adolescent et un fonctionnement de jeunes (la MJ De Schakel). Les enfants entre 6 et 12 ans peuvent participer aux activités après l’école, les ados et les jeunes (12-30 ans) sont le bienvenue pendant les weekends mais, dépendant de la programmation, également d’autres moments. Pendant les vacances scolaires les centre Roodebeek organise également plusieurs activités pour ados.


Roodebeeksesteenweg 270
1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)
02 770 64 48
roodebeek@vgc.be
roodebeekcentrum.vgc.be

 

 

Trefcentrum Y’ – Kultuurkaffee – galery’ – dienst Cultuur

Trefcentrum Y’ est un endroit culturel sur le campus de la VUB à Etterbeek, pour les étudiants et les jeunes bruxellois. Le centre comporte trois volet: 1. un service de administration et documentation culturel 2.un endroit de rencontre, fête, évènements culturelles: le KultuurKaffee (KK) et 3. la Galery': une salle d’exposition.  Le KK est ouvert de 11h à 1h, le Galery’ de 11h à 17h. Pendant les weekends les heures d’ouverture dépendent des activités programmées.

 

Pleinlaan 2
1050 Brussel (Elsene)
02 629 23 25
cultuur@vub.ac.be
www.vub.ac.be/cultuur