Het Werkt! Ça Marche!

Depuis 2009, des dizaines d'associations de jeunesse francophones et néerlandophones construisent le réseau « Het werkt! Ça marche ! ». Ce qui nous lie : une meilleure politique de Jeunesse à Bruxelles et donner une voix aux jeunes bruxellois au sein du débat public et politique avec une attention spécifique aux jeunes des quartiers ------ Sinds 2009 bouwen in Brussel tientallen Nederlands- en Franstalige jeugdorganisaties aan het netwerk “Het werkt! Ça marche!”. Brusselse jongeren een stem geven in het publieke en politieke debat en een beter Brussels jeugdbeleid met extra aandacht voor de jongeren uit de wijken, dat is wat ons bindt.

http://www.facebook.com/hetwerktcamarche